Coaching för medarbetare


Meny

"Begränsa inte din syn på livet genom tidigare upplevelser" – okänd

Coaching är ett aktivt stöd för professionell och personlig utveckling och sker i ett förtroendefullt samarbete som utgår från dig och din unika situation. Coaching syftar till att skapa klarhet, hitta nya vägar och drivkraft och agera framåt. Professionell coaching gör att du landar i dig själv samtidigt som det ger dig en skjuts i din utveckling i yrkesrollen och som människa.

"Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential"
ICFs definition av coaching

Exempel på situationer där coaching gör nytta

Kontakta oss