Grupputveckling och teambuilding


Meny

"When a team outgrows individual performance and learn team confidence, excellence becomes a reality"
Joe Paterno

Convita AB bidrar till utveckling för ledningsgrupper och andra arbetsgrupper som vill ta nästa steg för att finna gemensamma strategier och struktur i arbetet. Att utveckla förmågan att samarbeta och att avsätta tid för reflektion över sitt sätt att arbeta bidrar till ökad effektivitet. En liten förbättring av samarbetet ger ofta en stor utdelning i form av effektivitet och arbetsglädje. I en god gruppkultur tar man vara på individens styrkor likväl som individen kan underordna sig gruppens bästa för att vara framgångsrik i uppdraget. Det råder en kreativ balans mellan utmaning och trygghet.

Exempel på situationer där grupputveckling och teamutveckling gör nytta

"Coaching är en av de mest företagsvänliga färdigheterna som får en människa att växa"
John Withmore

Kontakta oss