Om Convita AB


Meny
Inger Berglund

Inger Berglund

Jag är grundare och ägare av Convita AB som jag startade 1996.

Jag har spetskompetens inom coaching och är en av Sveriges få Master certified coach, och utbildad coachande handledare. Jag är medlem i branschorganisationen ICF och tillämpar dess Etiska riktlinjer.

Jag ser mig som ett verktyg för utveckling. Att hjälpa människor att frigöra sina resurser och välja sin väg framåt är meningsfullt för mig. Jag är genuint intresserad av att bidra till människors utveckling.

Att få förtroendet att gå bredvid en människa och bidra till att hon landar och får syn på sig själv, sina styrkor, och har modet att gå framåt trots inre motstånd och ibland rädsla, det är stort. Det gör mig motiverad att ständigt vilja bli bättre och göra mitt yttersta. Varje möte är en upptäcktsfärd.

Jag skapar affärsnytta genom att verka för utveckling av motståndskraftiga organisationer och medarbetare.

Ett urval av Convitas kunder:

Det går att leda med både hjärta och hjärna.

I utvecklingsarbetet tar jag fasta på samspelet mellan hjärnan och kroppen, kroppsliga resurser som kan stötta utvecklingsprocesser i exempelvis ledarskap, relationer, stresshantering, gränssättning, kommunikation, samarbete osv. Jag vet vikten av att belysa kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga aspekter.

Embody the mind and minding the body

Jag utbildade mig till gruppterapeut och så småningom fortbildade jag mig inom Bodynamic kroppsykoterapi , en kroppsykoterautisk- och pedagogisk metodik. Detta blev ett vägskäl för inriktningen på mitt fortsatta arbete.
Mitt intresse var fångat för hur nära resultat i organisationer och organisatorisk arbetsmiljö är sammanlänkat, hur ledarskap och gruppens dynamik påverkar hållbarhet och välmående.

Jag har fortlöpande fördjupat och breddat min kompetens genom utbildningar inom exempelvis

De lärdomar och erfarenheter jag under vägen fått i arbetet som gruppterapeut och kroppsykoterapeut har jag integrerat i mitt arbete och anpassat till min roll som coach, coachande handledare och mentorcoach.

"Även en tusenmilafärd börjar med ett steg" Lao-Tse

Kontakta oss