Coaching supervision


Meny

"Det viktigaste är att aldrig sluta fråga"
Albert Einstein

Hos oss coacher uppstår fortlöpande situationer där vi har behov av att reflektera över situationer i arbetet med kunder och över hur vi på bästa sätt kan göra nytta för klienter. Coachande handledning skapar klarhet och tillfälle att utveckla vårt eget arbetssätt. Coaching supervision ger dig en skjuts i din professionella utveckling samtidigt som dina kunder ges möjlighet till en rikare utveckling.

"Coaching Supervision is the interaction that occurs when a coach periodically brings his or her coaching work experiences to a coaching supervisor in order to engage in reflective dialogue and collaborative learning for the development and benefit of the coach and his or her clients."
ICF definition av coaching supervision

I coachande handledning har vi fokus på ditt arbete med tredje person, den klient eller grupp du arbetar med. Vi belyser psykologiska processer och identifierar konkreta arbetssätt och verktyg som du kan arbeta vidare med.

Vår kompetens
Inger Berglund har MCC certifiering samt specifik utbildning som coachande handledare. Hon har lång erfarenhet som mentorcoach och coachande handledare. Convita AB samarbetar med en av Nordens ledande aktörer inom coachutbildning och Inger har utbildat och handlett hundratals professionella coacher på ACC och PCC nivå.

Kontakta oss