Coachande handledning


Meny

"Sann styrka är något vi har inom oss, och den finns tillgänglig för dig nu"
Eckhart Tolle

Coachande handledning är en kraftfull och effektiv metod för dig som arbetar med andra människor och vill få nya perspektiv på arbetet och dig själv. Du kanske har utmanande arbetssituationer, behöver egen professionell och personlig utveckling och fler verktyg. Du leder andra, eller stöttar andra i deras utveckling exempelvis dig som arbetar med HR eller är lärare, coach m.fl.

Coachande handledning är en plats att landa på, en plats för lärande, utveckling och erfarenhetsutbyte. Det är handledning med coaching som metod och syftar till att hålla en hög professionalitet i ditt eller gruppens uppdrag. Du får syn på dig själv och ditt arbete i ett flerdimensionellt perspektiv och sker därmed i ett vidare perspektiv än traditionell coaching och handledning. Coachande handledning erbjuds både individuellt och i grupp.

Kontakta oss