Coaching för ledare


Meny

"Strive not to be a success but rather to be of value"
Albert Einstein

Förutsättningen för framgångsrik coaching är att den sker i en öppen tillitsfull, utforskande och kreativ dialog under konfidentialitet. Vi har lång erfarenhet av att coacha och handleda chefer och chefsgrupper. Att lägga utvecklingsfokuset på ledarens inre kärna ger en naturlig effekt i de externa kompetenserna.


"Inger har en fenomenal förmåga att bidra till att jag hittar den verkliga orsaken till ett problem/situation samtidigt som hon på ett konstruktivt sätt gör obegripliga orsakssamband begripliga. Hon kommer med kreativa inspel och gör att jag får helt nya perspektiv och insikter – både mentalt och känslomässigt. Dessutom erbjuder hon användbara "verktyg" som passar just mig och mina mål. Det är nog oundvikligt att inte förändras till det bättre efter en coaching med Inger"
Åsa 54 år, VD och entreprenör

Du vill ha ett accelererat lärande och en extra skjuts i utvecklingen. Du har erfarenhet och information om dig själv, är inställd på nytt lärande och är villig att avsätta tid och engagemang för din utveckling.

"Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential"
ICFs definition av coaching

Exempel på situationer där coaching gör nytta

Kontakta oss